ÜCRETLILERIN VERGILENDIRILMESINDE SON DURUM

12.08.2010 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 2244 görüntülenme YAZDIR

ÜCRETLILERIN VERGILENDIRILMESINDE SON DURUM
12 Agustos 2010, A.Bumin DOGRUSÖZ

5479 sayili yasanin 1. maddesiyle Gelir Vergisi Yasasi’nin 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesi degistirilerek ücretlilerde yüzde 15-20-25-30-35, diger Gelir Vergisi yükümlülerinde yüzde 20-25-30-35-40 olarak uygulanan ikili tarife, dört oranli tek tarife haline getirilmis, Gelir Vergisi’ne tabi tüm gelirlerin, yüzde 15-20-27-35 arasinda degisen oranlara göre vergilendirilecegi öngörülmüs, diger gelir unsurlariyla birlikte ücret gelirleri de dilim oranlari ve tutarlari degisen yeni tarifeye tabi tutulmustu. Söz konusu yasa ile getirilen yeni tarifede Gelir Vergisi’ne tabi gelirlerden, 40.000 liradan fazlasinin yüzde 35 oraninda vergilendirilecegi belirtilmisti.

8 Ocak 2009 günlü Resmi Gazete’de yayimlanan E. 2006/95 K. 2009/144 sayi ve 15.10.2009 tarihli karari ile Anayasa Mahkemesi, 5479 sayili kanunun 1. maddesiyle degistirilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan 40.000 TL’den fazlasinin 40.000 TL’si için 9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlasi yüzde 35 oraninda …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden anayasaya aykiri olduguna ve iptaline karar verdi. 
Yüksek Mahkeme bu kararinin 6 ay sonra yürürlüge girmesini kararlastirmissa da bu süre içerisinde yasa koyucu tarifeyi yeniden düzenlemedi. Ücretliler yönünden tarife ancak 1 Agustos tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan 6009 sayili kanunla düzenlenebildi. Ücret gelirlerinin uygulanmasinda geçerli olacak olan yeni tarife su sekilde: 
“8.800 TL’ye kadar yüzde 15 
22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlasi yüzde 20 
76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlasi yüzde 27 
76.200 TL’den fazlasinin 76.200 TL’si için 18,594 TL, fazlasi yüzde 35 
Oraninda vergilendirilir.” 
Ücret ödemelerinde vergi kesintilerine uygulanacak tarifenin, ayni zamanda yillik Gelir Vergisi tarifesi olmasi sebebiyle, ücretliler açisindan geçerli bu yeni tarifenin de 1 Ocak’tan geçerli olarak yürürlüge konulmasi öngörüldü. Dolayisiyla bu güne kadar ücretlilerden yapilan vergi kesintileri açisindan olumlu veya olumsuz bir fark olusacaktir. 
Fiilen kesilmis vergilerin yeni tarifeye göre hesaplanan vergiden eksik olmasi halinde bu fark, isverenler tarafindan kanunun yayimindan (1 Agustos) sonra yapilacak ilk ücret ödemesinden kesilecek ve kesintinin yapildigi döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir. 
Buna karsilik önceden kesilmis vergilerin yeni tarifeye göre fazla olmasi halinde, yapilacak kesintilerden mahsup suretiyle ücretlilere iade edilecektir. 
Bu uygulama ile ilgili usul Maliye Bakanligi’nca, 274 sayili Gelir Vergisi Genel Tebligi ile belirlenerek açiklanmis oldugundan, fazlaca ayrintiya girmeye gerek yok. 
Yasa ile getirilen bu yeni tarife, yillik brüt ücreti 50.000 lirayi asmayanlar için bir anlam ifade etmezken 50.000 lira ile 76.200 Lira arasinda olanlar için olumlu ancak 76.200 lirayi asanlar için olumsuzdur. 
Bu yeni tarifenin ve 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüge konulmasi, bazi hukuka ve anayasaya aykiriliklar da içermektedir. Örnegin yeni tarifede belirlenmis olan 76.200 lirayi asan ücretlilerin ücretleri, 8 Temmuz ile 1 Agustos arasinda yüzde 27 oraninda vergilendirilmesi gerekirken yüzde 35 oraninda vergiye tabi tutulmaktadir. 
Öte yandan yeni tarifenin, özellikle brüt ücretleri 76.200 lirayi asanlar açisindan, Anayasa Mahkemesi kararini tam karsilamadigi, bu sebeple muhtemelen yeniden Anayasa Mahkemesi’ne tasinacagi görülmektedir. 
Bu yeni tarifenin getirilme amaci, özellikle ücretliler tarafindan 2010 yilinda açilmis davalari etkisiz birakmak gibi gözükmektedir. Ancak mahkemelerden ne yönde karar çikacagini simdiden kestirmek pek mümkün degildir. Ancak yeni tarifenin 2009 yilina iliskin açilmis davalari etkilemesi pek mümkün görülmemektedir.