GELİR VERGİSİNİN YENİ TARİFESİ VE ÜCRETLİLER

19.11.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 936 görüntülenme YAZDIR

GELİR VERGİSİNİN YENİ TARİFESİ VE ÜCRETLİLER

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

Dünya Gazetesi 19.11.2019

TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanılmış ve bu hafta tamamen kabul edilmesi beklenen “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile üç yeni vergi getirildiğinden daha önceki yazılarımda bahsetmiş ve bu vergiler irdelemiştim. Bu yazımda da söz konusu Teklifle oluşan yeni Gelir Vergisi Tarifesini aktararak ücretlilerin beyanname yükümlülüklerinde oluşan yenilikleri aktarmaya çalışacağım.

Teklifin yasalaşması halinde, 1.1.2019 tarihinden, yani geçmiş etkili olarak bu yılın 1 Ocak gününden bu yana geçerli olacak vergi tarifesi aşağıdaki şekildedir.

 

18.000 TL’ye kadar

% 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

% 27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

% 35

500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası

% 40

 

          Teklifte yer alan tarifeyi aktarırken diğer dilimlerde olmasına rağmen son dilimde 163.460 TL ifadesinden sonra virgül olmaması benim hatam değildir. Teklifi hazırlayanların özensizliğidir. Aslında doğru olanı, son dilimdir. Diğer dilimlerde hem parantezden önce hem de sonra virgül konulması yanlıştır. Her zaman yazdığım gibi, Kanun hazırlamak özel bir sanat veya tekniktir. Adına tedvin tekniği denir. Teklif bu açıdan başarılı değildir. Teklifte tedvin tekniğine aykırı başkaca düzenlemeler de vardır. Neyse, bu konuyu bir başka yazıma bırakıp, ücretlilere geçelim.

          103. maddede yapılan bu değişiklikle, ilk dört dilim aynı bırakılmış, sadece son dilim eklenmiştir.

          Tarifede yapılan bu değişikliğin 1.1.2019 tarihinden geçerli kılınmasının geçmişe etkili vergileme olup olmadığı, bu açıdan Anayasaya aykırılık oluşturup oluşturmayacağı tartışılabilir niteliktedir. Her halde bu konu, yıllık geliri 500.000 Lirayı aşanların verecekleri yıllık beyannamelere koyacakları ihtirazi kayıtla yargıya taşınacaktır.            

Ancak bu değişiklik, yıllık toplam ücreti 500.000 Lirayı aşan ücretlileri bu yıl için ilgilendirmemektedir. Çünkü Teklifle Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 91. madde ile “1.1.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103. maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır” hükmü getirilmektedir.

Teklifle; birden fazla işverenden ücret alanların yıllık beyanname verme yükümlülüklerinde uygulanan sınırlarda bazı değişiklikler yapılmakla birlikte asıl önemli değişiklik tek işverenden ücret alanların ücretlerinin son dilimi geçmesi halinde yıllık beyanname verme yükümlülüğü altına sokulmalarındadır. Ancak bu değişiklikler de 1.1.2020 yılından sonra elde edilen ücret gelirleri için uygulama alanı bulacaktır.

Netice olarak, söz konusu Teklif açısından ücretlilerin bu yıl için tedirgin olmalarına gerek yoktur.