Dr. Bumin DOGRUSÖZ
ADLİ TATİL VE ÇÖZÜLEMEYEN SÜRE KARMAŞASI

İdari Yargılama Usulü Kanununun 6494 sayılı Kanunla değişik 61. maddesi ile 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos (bu günler de dahil) arasındaki günler adli tatil süresi olarak belirlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (md. 102), Ceza Muhakemesi Kanununu (md. 331), Danıştay Kanunu (md. 86), Devamını Oku...

Haberler

TÜM HABERLER

Duyurular

TÜM DUYURULAR