KOBI BIRLESMELERINE INDIRIMLI VERGI ORANI

16.02.2017 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1368 görüntülenme YAZDIR

KOBI BIRLESMELERINE INDIRIMLI VERGI ORANI

Dünya Gazetesi 16.2.2017

 6770 sayili Kanun’un 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen besinci fikra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki isletmelerin (KOBI) birlesmesi halinde, birlesen kurumun birlesmenin gerçeklestigi – son- hesap döneminde münhasiran üretim faaliyetinden elde ettigi kazançlari ile birlesilen kurumun birlesme isleminin gerçeklestigi hesap dönemi dâhil olmak üzere üç hesap döneminde münhasiran üretim faaliyetinden elde ettigi kazançlarina, kurumlar vergisi oraninin indirimli olarak uygulanmasi olanaginin yolu açilmistir. Burada birlesmeden söz edilmisse de, kastedilen devralma suretiyle birlesmedir.

Bu olanagin devrolunan ve devralan kurumun KOBI olmasi kosuluna bagli olmasi dolayisiyla, önce KOBI sayilmanin kosullarini belirlemek gerekmektedir. 2005/9617 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile kabul edilen “Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmelerin Tanimi, Nitelikleri ve Siniflandirilmasi Hakkinda Yönetmeligin” “Tanimlar” baslikli 4/1. maddesinin (b) bendinde KOBI, “ikiyüzelli kisiden az yillik çalisan istihdam eden ve yillik net satis hasilati veya mali bilançosundan herhangi biri kirk milyon Türk Lirasini asmayan ve anilan Yönetmelikte mikro isletme, küçük isletme ve orta büyüklükteki isletme olarak siniflandirilan ekonomik birimler veya girisimler” olarak tanimlanmistir. Dolayisiyla getirilen indirimli orandan yararlanma kosullari açisindan KOBI; devralmanin gerçeklestigi tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kisiden az yillik çalisan istihdam eden ve ayni hesap dönemine iliskin gelir tablosunda yer alan yillik net satis hasilati veya bu dönemin sonunda çikarilan bilançonun aktif toplamindan herhangi biri kirk milyon Türk Lirasini asmayan isletmeleri ifade etmektedir.

Çalisan sayisinin hesabinda birlesmenin gerçeklestigi tarihten önceki hesap döneminde verilmis sigorta bildirgelerinde gözüken toplam çalisan sayisinin ortalamasi (1/12’si) alinacaktir. KOBI’lerin münhasiran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarina kurumlar vergisi oraninin indirimli olarak uygulanabilmesi için aranan kosullari asagidaki sekilde saymak mümkündür

• Birlesmenin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/1. maddesinde yer alan yer alan devir sartlarini tasimasi,

• Devrolan ve devralan kurumlarin KOBI niteliginde olmasi (KOBI niteliginde olmayan kurumlarla gerçeklestirilen devirler dolayisiyla anilan fikra hükümlerinden yararlanilmasi mümkün bulunmamaktadir),

• Devrolan ve devralan kurumlarin devir tarihi itibariyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle istigal eden kurumlardan olmasi (sanayi sicil belgesine haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle ugrasmayan veya fiilen üretim faaliyetiyle ugrasmakla birlikte sanayi sicil belgesine sahip olmayan KOBI’ler, diger sartlari tasisalar dahi bu fikra hükümlerinden yararlanamazlar).

Yukarida aktardigimiz kosullari saglayarak birlesen KOBI’lerden, devralinan kuruma devir tarihinde sona eren hesap döneminde münhasiran üretim faaliyetinden elde ettigi kazançlarina, devralan kurumun ise devrin gerçeklestigi hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasiran üretim faaliyetinden elde ettigi kazançlarina, kurumlar vergisi orani indirimli olarak uygulanacaktir. Örnegin aktardigimiz kosullarla 2017 yilinda (A) kurumunun (B) kurumunu devralmasi halinde, (B) kurumunun 1/1/2017’den devir tarihine kadar olan, devralan (A) kurumunun ise 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemindeki münhasiran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarina, kurumlar vergisi orani indirimli olarak uygulanacaktir. Bu kurumlarin üretim faaliyetleri disinda elde ettikleri kazançlar ise normal kurumlar vergisi oranina göre vergilendirilecektir. Indirimli oran, münhasiran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacagindan, devralan kurumun muhasebe kayitlarini, üretim faaliyetlerine iliskin kazançlarini diger kazançlarindan ayirmaya elverisli sekilde tutmasi gerekmektedir.

Devralan kurumun devir tarihinden sonra, devir tarihinde ugrasi konusu olmayan yeni bir ürerim alaninda da faaliyete baslamasi halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kalan süre için indirimli orana tâbi olacaktir. Öte yandan devir isleminden sonra devralan kurumun KOBI niteligini kaybetmesi, münhasiran üretim faaliyetinden elde ettigi kazançlarina indirimli vergi oranini uygulamasina engel teskil etmeyecektir. Çünkü kanun, kosullari sadece devir tarihi itibariyle aramistir. Devir tarihi ise birlesme isleminin Ticaret Siciline tescil tarihidir.

Uygulanacak indirimli oran, henüz belli degildir. Bu oran, kanunun verdigi yetki uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan belirlenecektir. Kanun bu konuda Bakanlar Kuruluna, kurumlar vergisi oranini %75’e kadar indirme, yani % 5 olarak belirlemeye kadar yetki vermistir. Ayrica Bakanlar Kurulu, bu indirim oranini sektörler, is kollari, üretim alanlari, bölgeler, hesap dönemleri itibariyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçi ihracatçi kurumlar için ayri ayri veya birlikte farklilastirmaya da yetkili kilinmistir.

KOBI birlesmeleri için getirilen bu tesvikin, kiskirtici olabilmesi ve anlamini kazanabilmesi için indirimli vergi oraninin bir an önce açiklanmasi gerekmektedir. Öte yandan bu orani saptarken dikkatli davranmak da gerekmektedir. Çünkü Bakanlar Kurulu’na, indirim oranini saptadiktan sonra, bu orani tekrar normal oranlara getirme yetkisi verilmemistir. Yani indirimli oranlar kalici olacaktir.