DEĞERLİ KONUTLAR VERGİSİNDE İTİRAZLAR YİNE DE YAPILMALI

26.12.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 687 görüntülenme YAZDIR

DEĞERLİ KONUTLAR VERGİSİNDE İTİRAZLAR YİNE DE YAPILMALI

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

Dünya Gazetesi / 26.12.2019

Günlerce yazdık, daha pek çok kişi yazdı, basında ve medyada pek çok haber çıktı, insanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular, gelen tebligatlarla üzüldüler, hemen herkes belirlenen değerlerle haksızlığa uğradığı inancı ile karamsarlığa düştü ve nihayet "değerli konut vergisi"nin haksızlıklara yol açtığı kabul edilerek, yeniden düzenleneceği haberi geldi.

          Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kararın AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda yeniden düzenlenme kararının alındığını belirterek değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceğini ifade etti.

          Şimdi sorma zamanı? Bu haksızlıkların olacağı, Anayasaya aykırılıkların ileri sürüleceği, verginin adaletsiz olduğu, hukuk ve vergileme ilkeleri ile bağdaşmadığı, varlık vergisini çağrıştırdığı, mülkiyetin el değiştirmesine yol açacağı ve mülkiyet hakkının özünü zedeleyeceği baştan belli değil miydi? Türkiye’ye bu zaman niye kaybettirildi? Bu gün verginin gözden geçirme gerekçesi olarak söylenen, baştan belli değil miydi?

Umarım değişiklikleri de bu Kanunun tasarısını hazırlayanlar hazırlamaz.

          Vergi bir yıl ertelenir mi, yoksa bazı düzeltmelerle 2020’de de uygulanır mı, belli değil. Sorumlu makamların, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya TKGM’nin bu konuda son hızla açıklama yapması gerek. Çünkü bu gelişme, gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendirdiği, itiraz aşamasında olan kişilerin de belirsizlik içine sokmuştur. Gerçi biz kişilerin hukuk güvenliğine ve tabi olacakları kuralları önceden bilmeleri gerektiği ilkesine çok fazla saygı gösteren bir toplum değiliz. Geçmişe etkili kurallarla, oldu bitti yasalarla yönetimi seviyoruz.

          Bu kanun/vergi niye bu hale geldi? Çünkü çok hızlıydı. Tartışmadık, konuşmadık, konunun paydaşlarını bir masaya toplayıp düşüncelerini almadık, kısaca ortak aklı aramadık. Bu yüzden de düşünülmeyen pek çok sorunla karşılaştık.

          Şimdi verginin, kişinin gelirine göre alınacağı gibi bir söylenti var. Gelire göre servet vergisi, olacak şey değil. Umarım bu hata da yapılmaz.

Bu vergi illa alınacaksa, emlâk vergisi ile ilişkisi kurulmalı, bir konut ya o vergiye ya bu vergiye tabi olmalı veya değerli konut vergisinden emlâk vergisi mahsup edilmeli. Sadece konutlar düşünülmemeli, taşınmazlar arasında ayrım yapılmamalı. Cins tashihi yapılmamış, kat irtifakı tesis edilmemiş yapılar özel olarak düzenlenmeli. Değer idari aşamada kesinleşmeden, itirazlar sonuçlanmadan vergiye matrah olmamalı. Diğer kanunlarla arasındaki istisna/muafiyet ilişkisi kurulmalı. Tarifesi, mali güç ilkesine göre artan oranlı olmalı, vergi sıçramaları yapılmamalı. Değerlerin sürekli gözden geçmesi sağlanmalı. Kulanım tarzının dikkate alınması olanakları araştırılmalı. Ve en önemlisi matrahın belirlenme yöntemi, Kanunda açıkça yazmalı, bu günkü gibi idarenin sınırsız takdirine terk edilmemeli. Daha pek çok söylenecek şey var ama ne kadar dikkate alınacak bilmiyorum.

Şimdi ne olacak? Belli değil. Ertelenecek mi, ertelemeden sonra yapılacak düzenlemelerde yine bu gün için saptanan değerlere mi itibar olunacak? Bu gün için belirlenmiş değerler gelecek yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak mı uygulanacak belli değil.

Ben hukuken yürürlükteki yasaya bakarım.

7194 sayılı Kanunun değerli konutlar vergisi, akıbeti belli olmasa da halen yürürlüktedir. Meclisin 7 Ocak’a kadar tatile girmesi beklenmektedir. Bu tarihe kadar bir kanun teklifinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Öte yandan tebligat gelenler için itiraz süresi işlemektedir. Yapılmış değer tespitlerinin akıbeti de belirsizdir.

Bence, size değer tespitine ilişkin bir yazı tebliğ edildi ise, yürürlükteki yasaya göre itirazınızı yine yapın. Bir dilekçe vermekle bir şey kaybetmezsiniz. Bakarsınız kazançlı çıkarsınız.  

Vergi planlamasını da unutmayın.