ELEKTRONIK TEBLIGATIN SORUNLARI

16.01.2018 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1301 görüntülenme YAZDIR

ELEKTRONIK TEBLIGATIN SORUNLARI

 

Dünya Gazetesi 16.1.2018

 

Geçen yazimda mali idare tarafindan uygulamaya konulan elektronik tebligat sisteminin kisa özetini yaptiktan sonra bu sistemle ilgili açilan davalardaki gelismeleri aktarmis, bu sistemde aslinda bir tebligatin söz konusu olmadigini, ancak bu konunun yargi kararlarinda gündeme gelmeyecegini belirterek, konuyu bu yazima birakmisti.

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlügüne göre; teblig,  bildirme, duyurma, haber verme, tebellüg ise gönderileni almaktir. Tebligat ise, yine ayni sözlüge göre, bildirimden haberdar etmek, bildirimi göndermektir. 

Vergi Usul Kanununda (VUK.) teblig kavraminin tanimi verilmemekle birlikte Kanunun 93. maddesinde teblig esaslari, “(…) hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazilar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kisilere posta vasitasiyla, (…) ilan yolu ile teblig edilir” seklinde belirtildikten sonra, posta yolu ile teblige iliskin olarak 99. maddede teblig edilecek vesikanin postaya verilmesinden söz edilmis, 102. maddede ise “teblig olunacak evraki muhtevi zarfin posta idaresince muhataba verilecegi” hükme baglanmistir. Bu düzenlemelerden anlasildigi kadar ile geçerli bir teblig isleminden söz edilebilmesi için teblig edilecek evrakin muhatabin adresine teslimi gerekmektedir. Öte yandan VUK 93/2. maddesinde, idarede teblig yapilmasi, muhatabin kabul etmesi kosuluna baglamistir. Bir baska deyisle muhatap kabul etmedikçe, idarede tebligat yapilamaz. 

Gerek Tebligat Kanunu gerek VUK uyarinca hazirlanmis bulunan Tebligat Isletme Usul Ve Esaslarinin 4. maddesinde tebligat islemi, “hukuki islemlerin muhatabina yada muhatap adina kabule kanunen yetkili sahislara yazili olarak bildirimi” seklinde açiklanmistir.

Görüldügü gibi tebligat kisaca, karsi tarafa iletilmesi istenilen hukuki islem veya belgelerin muhatabina iletilmesidir.

VUK’un 107/A maddesinde; “teblig yapilacak kimselere, aktardigimiz 93. maddede sayilan usullerle bagli kalinmaksizin, teblige elverisli elektronik bir adres vasitasiyla elektronik ortamda teblig yapilabilecegi hükme baglanmistir. Madde ayrica teblig tarihini “muhatabin elektronik adresine” ulasma tarihine göre hukuki sonuca baglamistir. Kanunun md. 107/A geregince, elektronik imzali teblig evraki, muhatabin elektronik ortamdaki adresine ulastigi tarihi izleyen besinci günün sonunda teblig edilmis sayilacaktir.

            Idare Genel Tebligi ile teblige elverisli elektronik tebligat adreslerinin internet vergi dairesi bünyesinde olusturuldugunu, VUK hükümlerine göre tebligi gereken evrakin elektronik imza ile imzalanarak, vergi dairesi adina Baskanlik tarafindan teblig yapilacak muhatabin elektronik tebligat adresine iletilecegi açiklanmistir. Düzenlemeye göre kisiler elektronik tebligat sistemine / adreslerine internet vergi dairesi üzerinden kullanici kodu, parola ve sifreleriyle ulasacaklardir.

Ancak bu sistemde kisilerin elektronik tebligat adreslerinden söz etmek mümkün degildir. Elektronik posta, internet kullanicilarinin herhangi bir sunucuyu kullanarak ag üzerinden baska kullanicilarla iletisime geçebilmesini saglayan elektronik mesaj iletisim sistemidir. Elektronik posta, “Basit Posta Aktarim Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol)” kullanilarak, gönderilen iletinin hedeflenen adresi ulasmasini saglar. [Tamer Soysal, Elektronik Posta Yoluyla Kisilik Haklarina Elektronik Posta Yoluyla Kisilik Haklarina Müdahaleden Dogan Hukuki Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi Yil: 65 Sayi: 1 (Kis 2007) sf: 144-167].  Elektronik iletisim adresi, Ticari Iletisim Ve Ticari Elektronik Iletiler Hakkinda Yönetmelik’de, Elektronik posta ve telefon numarasi gibi elektronik ortamda münhasiran iletisim kurmayi saglayan adres olarak tanimlanmistir. Ayni sekilde artik sirketler dünyasinin bir parçasi haline gelen Kayitli Elektronik Posta KEP sistemi, bir elektronik iletinin taraflari veya muhataplari arasinda KEP hesabi vasitasiyla hukukî ve teknik güvenlige sahip bir sekilde gönderilip alinmasini saglamak ve güvenli iletisimde bulunmak gibi amaçlara dayanmaktadir.

Maliye Bakanliginca kurulan sistem kisilere, üzerinde serbestçe tasarruf hakkina sahip, ileti gönderip alma olanagi saglayan, iletisim kurma imkâni veren bir sistem degildir. O halde ilgili mevzuat karsisinda burada bir elektronik posta adresi yoktur. Olmayan posta adresine de tebligat yapilamaz. Burada yapilan, yapilmasi ancak ilgilinin kabulüne bagli olan “idarede teblig”dir. Nasil mi?

 Kösemin sinirlari yine doldu. Gelecek yazimda devam edecegim ve olmasi gereken sistemi veya çözüm önerimi de yazacagim.