Kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmesinde bazı detaylar

02.07.2021 Osman ARIOGLU- 2440 görüntülenme YAZDIR

Kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmesinde bazı detaylar

OSMAN ARIOĞLU

İTO HABER / 2.7.2021

Geçen yazımızda yapılandırmaya ilişkin kanun ve Maliye tarafındaki uygulamaları belirleyen genel tebliğin yayınlanmış olduğundan bahisle, kanunun kabaca kapsamı ile kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmelerine ilişkin konuları biraz daha detaylı incelemeye başlamıştık. Bu yazıda kaldığımız yerden devam edelim.
 
Ortaklardan alacaklar ve ortaklarda olan borçlar hesabının bir önceki yazımızda belirttiğimiz detay hesapları itibarıyla özünde ortaklardan olan alacakların 31 Aralık 2020 tarihindeki net tutarı beyan tarihindeki tutarı aşıyorsa, beyan tarihindeki tutar dikkate alınacaktır. Beyan tarihindeki tutar daha yüksek ise bu durumda 31 Aralık 2020 tarihindeki tutar düzeltmeye konu edilecektir.

Tekrar belirtmek isteriz ki, burada hesaplanan yüzde 3’lük verginin beyan tarihi itibarıyla ödenmesi gerekir. Aksi durumda 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra ödenen kısımlar için gecikme zammı uygulaması söz konusu olacaktır.
 
DİKKATE ALINACAK BİLANÇO
 
Bir konunun daha altını çizmekte yarar var. Dikkate alınacak bilançonun yukarıda belirttiğimiz gibi 31 Aralık 2020 tarihli bilanço olacağı net olmakla beraber, bu bilanço kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodur. Daha sonraki tarihlerde düzeltme yoluyla verilen beyannamelere eklenen bilançolar bu düzeltmede dikkate alınmayacaktır. Doğal olarak, Mali İdare daha önceki düzenlemelerde de olduğu gibi; cari hesap veya kasa mevcutlarının sonraki dönemlerde tekrar düzeltilerek kâr dağıtımının peçelenmesi gibi amaçları engellemeyi hedeflemiştir.
 
GEÇİCİ VERGİ BEYANLARI DÜZELTİLEBİLECEK
 
Gerek kasada görülen, gerekse ortaklardan alacak olarak görülen tutarların düzeltilmesi nedeniyle kapanmış olan geçici vergi dönemlerinin düzeltilmesi gerekiyorsa bu düzeltmeler de yine 31 Ağustos 2021 nihai beyan tarihine kadar yapılabilecektir. Bu düzeltmenin ilave bir vergi tarhiyatına neden olması halinde herhangi bir gecikme zammı ceza ve faiz uygulanması söz konusu olmayacaktır. Bu işlemler nedeniyle tam tasdik yapan yeminli mali müşavirler için de herhangi bir sorumluluk aranmayacaktır.
 
Tebliğde ifade edilen bir diğer husus, beyan edilen bu tutarlar nedeniyle kâr dağıtımına dair stopaj gibi herhangi bir vergilemenin de aranmayacağıdır.
 
ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN ADAT ÇALIŞTIRILMASI
 
En çok tartışma konusu olan hususlardan biri de ilave tarhiyat konusudur. Zaman zaman inceleme elemanları burada satır aralarından bir tarhiyat konusu çıkarma gayreti içerisinde olabilmektedirler. Bu tür kanunlarda temel amacın ne olduğuna bakılması gerekir. Ortaklardan alacaklar doğal olarak bir kurumlar vergisi mükellefinde şirket açısından adat çalıştırılması gereken bir alacak konumundadır.
 
O nedenle 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu alacaklar için adat çalıştırılması işin doğası gereğidir. Ancak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu alacakların düzeltilmesi hedeflendiğinden, mevcut olan kısım üzerinden beyan tarihine kadar herhangi bir adat çalıştırılmaması gerekir. Yapılan 31 Aralık 2020 bilançosunun düzeltilmesidir.
 
Dolayısıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar mevzuatın öngördüğü çerçeve içerisindeki adat çalıştırılma uygulaması yapılabilecektir.

Bu tarihten düzeltmenin yapıldığı tarihe kadar kanun kapsamında düzeltilen kısım için herhangi bir adat uygulanmaması gerekecektir.