"VERGI BORCU YOKTUR" YAZISI

28.03.2016 Dr. Veysi SEVIG- 3367 görüntülenme YAZDIR

‘Vergi borcu yoktur’ yazisi

Dr. Veysi Sevig

 Istanbul Ticaret Gazetesi / 28 Mart 2016 Pazartesi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fikrasinin (6) numarali bendinde 6518 sayili kanunla yapilan degisiklik geregi Maliye Bakanligi;

  • Vergi güvenligini saglamak amaciyla niteliklerini belirleyip onayladigi elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandirmaya, bu cihaz ve sistemler vasitasiyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve isaretlerin kullanilmasina iliskin zorunluluk getirmeye,
  • Mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve isaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanligi’na bagli vergi dairelerine vadesi geçmis borcu bulunmadigina iliskin belge arama zorunlulugu getirmeye, bu zorunluluk kapsamina girecek amme alacaklarini tür ve tutar itibariyle tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunlulugun aranmayacagina, 
  • Bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve isaretlerin basimi, dagitimi ile sistemin kurulmasi ve isletilmesi hizmetlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olmaksizin, süresi 5 yili geçmemek üzere Kamu Ihale Kanunu hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kisiler tarafindan yerine getirilmesine (Kamu Ihale Kanunu’nun 5. maddesinin 5. fikrasi hariç) bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kisilerde bulunmasi gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kisilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sinirlandirilmasi ve bunlarin uygulanmasi ve bunlarin uygulanmasina iliskin usul ve esaslari belirlemeye yetkili kilinmistir.

Ancak; mükelleflerin Maliye Bakanligi’na bagli vergi dairelerine vadesi geçmis borcu bulunmadigina iliskin belge arama zorunlulugu getirme konusunda Maliye Bakanligi’na taninan yetki gerek içerik ve gerekse düzenleme yapma boyutuyla iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne tasinmistir.

Anayasa Mahkemesi konuyu inceleyerek kanun koyucunun “…vergi hukuku alaninda yetkisini kullanirken, Anayasa’nin temel ilkelerine ve vergi ile ilgili kurallarina bagli kalmak kosuluyla kamu gelirlerinin dogru, etkin ve verimli biçimde nasil ve hangi yöntemlerle saglanacagi konusunda takdir yetkisi”ne sahip oldugunu,

“Iptali istenilen kuralda ek bir vergi veya benzeri mali yükümlülük getirmedigi gibi, Maliye Bakanligi’na vergi ve mali yük konulmasi konusunda bir yetki de” verilmedigi, kuralin vergi yükümlülügü ile ilgisi bulunmadigi, iptali istenilen kural ile Maliye Bakanligi’na verilen yetkinin, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve isaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanligi’na bagli vergi dairelerine vadesi geçmis borçlarinin bulunmadigina iliskin belge arama zorunlulugu getirilmesi ile ilgili olarak, bu kapsama girecek amme alacaklarini tür ve tutar itibariyle tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunlulugun aranilmayacagina” iliskin oldugunu,

Dava konusu edilen kuralda kanun koyucu tarafindan Maliye Bakanligi’na birakilan düzenleme alaninin, vergilendirme ile ilgili temel kurallar olmayip, kanunda belirlenen mükelleflerin Maliye Bakanligi’na bagli vergi dairelerine vadesi geçmis borcu bulunmadigina iliskin belge arama zorunlulugunun uygulanmasina iliskin teknik düzenlemeler ve ayrintilari içerdigi, bu baglamda, kanunla düzenlemesi gerekmeyen bir konu hakkinda Maliye Bakanligi’na yetki verilmesinin yasama yetkisinin devri niteliginde olmadigi, dolayisiyla Anayasa’ya aykiri olmadigi gerekçesiyle iptal istemini reddetmistir.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya iliskin 08.12.2015 gün ve E.No:2014/87, K.No:2015/112 karari 28 Ocak 2016 gün ve 29607 sayili Resmi Gazete’de yayimlanmistir.

Konuya iliskin ayrintili bilgi için bakiniz: “Vergi Borcu Yoktur Yazisi Uygulamasi Anayasaya Uygun mu?” Doç. Dr. Tahir Erdem, Diyalog Dergisi Mart 2016, sf:1-16