BASILI KITAP VE SÜRELI YAYINLARDA KDV ISTISNASI

01.04.2019 Dr. Veysi SEVIG- 2896 görüntülenme YAZDIR

BASILI KITAP VE SÜRELI YAYINLARDA KDV ISTISNASI

Dr. Veysi Sevig

 ITO HABER/ 01 Nisan 2019

7166 sayili Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun’un 7’nci maddesi uyarinca Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (n) bendinde yapilan degisiklikle “Küçükleri Muzir Nesriyattan Koruma Kanunu” hükümlerine göre posetlenerek satilanlar hariç olmak üzere basili kitap ve süreli yayinlarin teslimi Katma Deger Vergisi’nden bagisik tutulmustur.

Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Seri No: 25’in 4’üncü maddesi ile Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebligi’nin II\B -16.4.2 bölümünden sonra gelmek üzere “17’nci Basili Kitap ve Süreli Yayinlarin Tesliminde Istisna” baslikli düzenleme ile Basili Kitap ve Süreli Yayinlarin Teslimi 22 Subat 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Katma Deger Vergisi’nden istisna edilmistir. (23 Mart 2019 gün ve 30723 sayili Resmi Gazete)

Yapilan bu yeni düzenleme ile “Istisna, basili kitap ve süreli yayinlarin (ikinci el olanlar dahil) yurtiçindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacak.” 
Ancak 1117 sayili kanun hükümlerine göre posetlenerek satilan basili kitap ve süreli yayinlarin tesliminde istisna uygulanmayacak.

Kanun maddesinde yer alan “süreli yayin” ifadesinden belli araliklarla yayimlanan gazete, dergi gibi basilmis eserler ile basili haber ajanslari yayinlarinin anlasilmasi gerekiyor. Ayrica ders kitaplari, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil) yemek kitaplari, kitap seklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankasi kitaplari, mevzuat seti kitaplari da istisna kapsamina alindi.

Ancak boyama defterleri, kitap seklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amaciyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartlari, kataloglar, brosürler gibi yayinlar kitap kapsaminda degerlendirilemeyeceginden bunlarin teslimi de istisna kapsaminda degerlendirilemeyecek.

e-kitap ile süreli yayinlarin elektrik ortamda satisi, elektronik kitap ve süreli yayin okuyucu tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmayacak.

Istisna, basili kitap ve süreli yayinlarin teslimine iliskin olup, bunlarin basimina iliskin alinan mal ve hizmetler Katma Deger Vergisi’ne tabidir.

Program seklindeki mevzuat bilgi bankasi, soru bankasi, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri tasiyicilarina satilan görüntülü egitim setleri basili kitap kapsaminda degerlendirilemeyeceginden, bunlarin satisi istisna kapsaminda degerlendirilemeyecek.

Diger yandan 3065 sayili Kanun’un (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetinde oldugundan, bu kapsamda teslim yapanlarin düzenledikleri fatura ve benzer belgelerde Katma Deger Vergisi gösterilmeyecek. Bu baglamda da düzenlenen belgeler üzerinde “3065 sayili KDV Kanunu’nun (13/n) maddesi hükmü geregince KDV hesaplanmamistir” ibaresine yer verilecek.

Bu istisna kapsaminda yapilan teslimler, teslimin yapildigi vergilendirme dönemine ait Katma Deger Vergisi beyannamesinin “Istisnalar-Diger Iade Hakki Doguran Islemler” kulakçiginin “Tam Istisna Kapsamina Giren Islemler” tablosunda, 335 kod numarali “Basili Kitap ve Süreli Yayinlarin Teslimleri” satiri araciligiyla beyan edilecektir. Bu satirin “Teslim ve Hizmet Tutari” sütununda istisnaya konu teslimin Katma Deger Vergisi hariç tutari “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere iliskin alis ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutari yazilacak. 
Iade talep etmek istemeyen mükellefler “Yüklenilen KDV” sütununa “0” (sifir) yazmali.

Istisnadan kaynaklanan iade istemlerinde asagidaki belgeler araniyor.

  • Standart iade talep dilekçesi,
  • Istisnanin beyan edildigi döneme iliskin indirilecek Katma Deger Vergisi listesi,
  • Iade hakki doguran isleme ait yüklenilen KDV listesi,
  • Iadesi talep edilen Katma Deger Vergisi hesaplama tablosu,
  • Satis faturalari listesi,

Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fikrasinin (n) bendindeki istisna kapsaminda temin ettigi basili kitap ve süreli yayinlari, yine bu istisna kapsaminda teslim eden mükelleflerin, basili kitap veya süreli yayin aliminda ödemedigi Katma Deger Vergisi’ni iade olarak talep etmesi mümkün olamayacak.

Mükelleflerin bu islemlerden kaynaklanan mahsuben iade islemleri yukaridaki belgelerin ibraz edilmis olmasi halinde miktarina bakilmaksizin vergi inceleme raporu, yeminli mali müsavir raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. Söz konusu istemin 5 bin TL’yi asmasi halinde asan kismin iadesi, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müsavir raporu sonucuna göre çözülecek.