MAKINE VE TEÇHIZAT KREDILERINE GIDER VERGISI ISTISNASI

11.04.2016 Dr. Veysi SEVIG- 3079 görüntülenme YAZDIR

Makine ve teçhizat kredilerine gider vergisi istinasi

Dr. Veysi Sevig

ITO Haber / 11.4.2016

Maliye Bakanligi tarafindan yayimlanan 90 seri numarali Gider Vergileri Genel Tebligi ile yapilan açiklamalar çerçevesinde “Sanayi sicil belgesini haiz olmak kosuluyla gerçek veya tüzel kisilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi isletmeleri, münhasiran imalat ve üretim faaliyetlerine iliskin alacaklari yeni (kullanilmamis) makine ve teçhizatin finansmani için kullandiklari krediler dolayisiyla gider vergileri istisnasindan yararlanabilecekler.

Istisnadan yararlanabilmek için makine ve teçhizatin özellikle imalat ve üretim islerinde kullanilabilecek mahiyette olmasi gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle dogrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaslar, trafik tescil kuruluslarinca tescil edilen tasit araçlari ve benzeri makine ve teçhizat kapsamina girmemektedir.

Sanayi isletmesinin faaliyet konusu bakimindan imalat ve üretim islerinin icrasi için ayrilmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle dogrudan ilgisi olan Karayollari Trafik Yönetmeligi’nde belirtilen esaslara göre ilgili odalar tarafindan tescil edilen is makineleri dolayisiyla kullanilan krediler ise istisna kapsamindadir. Örnegin madencilik alaninda faaliyette bulunan bir isletmenin madencilik faaliyetiyle dogrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafindan tescil edilen is makinesi mahiyetindeki tasit alimi için kullanilan kredi dolayisiyla istisnadan faydalanilabilecek; ancak ayni isletme tarafindan çikarilan madenin tasinmasinda kullanilan trafik tescilli ve plakali kamyonun alimina iliskin kullanilan kredi dolayisiyla istisnadan faydalanilamayacaktir.

Diger yandan bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadigi için parçalar halinde alinan ve isletmede kurulumu ve montaji gerçeklestirilen makine ve teçhizat dolayisiyla kullanilan kredilerde istisna uygulanmayacaktir.

Makineyle birlikte alinan ve makinenin ayrilmaz parçasi niteliginde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayri olarak alinan eklentiler ve makineyle birlikte alinsa dahi yedek parçalar istisnadan yararlanamayacaktir.

Istisna kapsaminda kredi kullanmak isteyen sanayi isletmelerinin sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alimina iliskin proforma fatura veya kredi basvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmis satis faturasinin birer örnegini kredi kullanilacak finans kurulusuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamis olan sanayi isletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alaninda faaliyette bulunacak sanayi isletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanilmak üzere alinan yeni makine ve teçhizatin finansmani için kullanilan krediler dolayisiyla da kredinin kullanildigi tarihten itibaren istisnadan yararlanilabilmesi mümkündür. Bu sekilde istisna kapsaminda kredi kullanmak isteyen isletmelerin, makine ve teçhizat alimina iliskin proforma fatura veya kredi basvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmis satis faturasi ile isletmenin kurulusuna ya da üretim degisikligine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin birer örnegini kredi kullanilacak finans kurulusuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak; bu sekilde kullanilan kredilerde istisnanin bastan itibaren geçerli sayilabilmesi için ilk defa alinacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu degisikligini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneginin, kredinin kapandigi tarihi asmamak kaydiyla, kredi kullanim tarihinden itibaren 4 ay içinde kredi kullanilan finans kurulusuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Istisna kapsaminda kredi kullanan sanayi isletmeleri, alinan makine ve teçhizatin isletme aktifine kaydedildigini gösteren yasal defter kaydinin; kredi basvurusunda proforma fatura kullanan isletmeler ise ayrica makine ve teçhizat alimina iliskin satis faturasinin birer örnegini kredi kullanma tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kurulusuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan çikarilan ve sanayi sicil kaydi için Kapasite Raporu istenen isletmelerce istisna kapsaminda kullanilan kredi ile alinan makine ve teçhizatin bulundugu Kapasite Raporu’nun bir örneginin, her hal ve takdirde kredinin kapandigi tarihi asmamak kaydiyla 4 ay içinde ilgili finans kurulusuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu uygulama 29 Mart 2016 tarihinden itibaren baslamistir. Konuya iliskin teblig, 29 Mart 2016 gün ve 29668 sayili Resmi Gazete’de yayimlanmistir.