2018 YILI EMLAK VERGISI DEGERLERI

18.07.2017 Dr. Veysi SEVIG- 2606 görüntülenme YAZDIR

2018 YILI EMLAK VERGISI DEGERLERI

Dr. Veysi Sevig

 Istanbul Ticaret Gazetesi / 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fikrasi uyarinca “takdir komisyonlarinin arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim deger tespitine iliskin dört yilda bir yapacaklari takdirler, tarh ve tahakkuk isleminin yapilacagi sürenin baslangicindan en az alti ay önce karara baglanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulundugu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarina, ziraat odalarina ve ilgili mahalle ve köy muhtarliklari ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarina ve belediyelere imza karsiliginda verilmektedir.”

Büyüksehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararlari; vali veya vekâlet verecegi memurun baskanliginda defterdar veya vekâlet verecegi memur, vali tarafindan görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odasi, serbest muhasebeci mali müsavirler odasi ve esnaf – sanatkârlar, sanatkârlar odalari birligine görevlendirilecek birer üyeden olusan merkez komisyonuna imza karsiliginda verilir

Merkez komisyonu kendilerine teblig edilen kararlari 15 gün içinde inceler ve inceleme sonucunda belirlenen degerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderirler. Merkez komisyonunca farkli deger belirlenmesi halinde bu degerler ilgili takdir komisyonlarinca yeniden takdir yapilmak suretiyle dikkate alinir.

Kesinlesen asgari ölçüde arsa ve arazi birim degerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarliklarda uygun bir yere asilmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapildigi 
yilin basindan mayis ayi sonuna kadar ilan edilmektedir.

Arsa takdirleri, arsalar veya arsa sayilacak parsellenmemis araziler için 2018 yilina ait emlak vergisi degerleri ilgili belediyeler nezdinde olusturulan takdir komisyonlari tarafindan, arsalar için her mahalle ve arsa sayilacak parsellenmemis araziyi sinirlari içerisinde bulunduran her köy için cadde, sokak veya deger bakimindan farkli bölgeler itibariyla takdir olunan birim degere göre yapilmis veya hesaplanmistir.
Turistik bölgelerde valiliklerce tespit edilen pafta, ada veya parsellere ait 2018 yili emlak vergisi degerlerinin belirlenmesi bu esasa göre yapilmistir.

Yasal düzenleme geregi asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim deger takdir islemlerinin tamamlanarak karara baglanmasi ve kararlarin ilgililere teblig islemleri 
30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tamamlanmis bulunmaktadir.
Takdir komisyonu kararlarina karsi 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açilabilmektedir. Açilan dava sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararinin iptali seklinde olusmasi halinde;

  • Ilgili valilerce Danistay nezdinde temyiz konusu yapilmasi uygun görülmeyen kararlar için takdir komisyonlarinin derhal toplanarak yeni bir karar vermesi,
  • Ilgili valilerce Danistay nezdinde temyiz konusu yapilmasi uygun görülen vergi mahkemesi kararlari için idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin (1) numarali fikrasi uyarinca gecikmeksizin islem tesis edilmesi, bu süre içerisinde de vergi mahkemesi kararlari göz önünde bulundurulmak suretiyle takdir komisyonlarinca derhal yeniden takdir yapilmasi gerekmektedir. (x)

 Yeniden yapilacak takdirlerle ilgili takdir komisyonu kararlari gerekçeli olacak ve gerekçede asgari ölçüdeki arsa ve arazi metrekare birim degerlerinin vergi 
mahkemesi kararlari dikkate alinarak belirlendigi açiklanacaktir.
Vergi mahkemesince, takdir komisyonu kararlari üzerine kismen iptal, kismen tasdik karari verilmesi halinde, kararin iptal edilen kismi için gecikmeksizin islem tesis edilmesi, sürenin 30 günü geçmemesi, bu süre içerisinde vergi mahkemesi kararlari dikkate alinarak takdir komisyonlarinca derhal yeniden takdir yapilmasi gerekmektedir.
Olayin yargiya tasinmasi halinde takdir komisyonlari sadece iptal edilen degerler hakkinda karar vereceklerdir. Bu baglamda takdir komisyonu kararlarinin tasdik edilen kisminin uygulanmasina devam edilecektir.
Vergi mahkemesince verilen kararlar, takdir komisyonunca belirlenen degerleri belli bir oranda artirmasi veya azaltmasi veyahut yeni bir deger belirlemesi seklinde takdir kararlarini düzeltme yönünde ise takdir komisyonlarinca yeni bir takdir yapilmayacak, vergi mahkemesi kararlari esas alinacaktir.
Yargi kararlari üzerine takdir komisyonlarinca yeniden verilen kararlar ile daha evvel verilen kararlardan kesinlesenler, belediye ve muhtarliklarda ilana mahsus yerlere asilmak suretiyle 2018 yilinin Mayis ayi sonuna kadar mükelleflere duyurulacaktir.
(x) Emlak Vergisi Kanunu Iç Genelgesi Seri No:2017