IFLAS ERTELEMESINDE BILIRKISI RAPORLARI

01.08.2016 Dr. Veysi SEVIG- 3056 görüntülenme YAZDIR

Iflas ertelemesinde bilirkisi raporlari

Dr. Veysi Sevig

ITO HABER Gazetesi / 01 Agustos 2016

Icra-Iflas Kanunu’nun 179/b maddesinin besinci fikrasi ile ‘kayyim’a mahkemece uygun görülecek sürelerde sirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkinda rapor düzenleme konusunda da görev verilebilecektir. Bu baglamda da sözü edilen raporda sermaye artirimi, ödemelerin gerçeklestigi ve bu nedenle saglanan parasal girislerin kullanim yerlerinin özellikle belirlenmesi saglanmis olacaktir. Bir baska anlatimla erteleme süresi dolmadan mahkeme; kayyimin verecegi raporlardan veya gerek görüldügünde düzenlenecek bilirkisi raporlarindan, iflas ertelemesi uygulamasina konu olan sirketin veya kooperatifin mali durumunun gerçek anlamda iyilestirilip iyilestirilmemesi konusunu izleyebilecektir. Eger zaman içerisinde ertelemeye konu olan kurumun mali durumunun iyilestirilmesinde olumlu bir gelisme saglanamiyorsa; bu takdirde veya iyilestirilmenin mümkün olamayacagi kanisina varilirsa erteleme karari kaldirilarak sirketin veya kooperatifin iflasina zaman kaybetmeden karar verilebilecektir. Buna karsin iflas ertelemesine tabi kurulusun borca batikliktan kurtulabilecek duruma gelebilecegi kanisinin olusmasi halinde iflas isteminin reddi mümkün olabilecektir.

Diger yandan Icra-Iflas Kanunu’nun 179/c maddesi uyarinca “iflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karsi borçlu sirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacakli tarafindan kararin tebliginden; diger ilgililer tarafindan ise kararin ilanindan itibaren on gün içerisinde istinaf yoluna” basvurulabilecektir.

Bölge adliye mahkemesince iflasin ertelenmesi kararinin kaldirilmasi veya bölge adliye mahkemesi tarafindan verilen iflasin ertelenmesi kararinin Yargitay tarafindan bozulmasi halinde, borçlunun mal varligi üzerindeki tedbirlerin Icra-Iflas Kanunu’nun 179/a maddesinin üçüncü fikrasindaki kisitlama sakli kalmak kaydiyla devam edecegi hükme baglanmis bulunmaktadir. Burada önemli olan husus sirketin veya kooperatifin mal varliginin korunmasidir.

Ayrica Icra-Iflas Kanunu’nda yapilan degisiklikle 176/b maddesinin altinci ve yedinci fikralarinda erteleme süresi dolmadan ve erteleme süresinin sonunda mahkeme tarafindan verilebilecek karar türleri düzenlenmistir. Buna göre erteleme süresi sonunda Kayyimin verdigi raporlardan veya gerek gördügünde, alacagi bilirkisi raporlarindan borca batikligin devam ettigini tespit eden mahkeme, sirketin veya kooperatifin iflasina karar verebilecektir. Buna karsilik erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyimin verdigi raporlardan veya gerekli gördügünde alacagi bilirkisi raporundan, sirketin veya kooperatifin mali durumunun iyilestirilmesinin mümkün olmadigi kanaatine varirsa erteleme kararini kaldirarak sirketin veya kooperatifin iflasina veya kooperatifin bu asamada borca batikliginin ortadan kalktigi sonucuna varirsa, erteleme talebi ile iflas davasinin reddine karar verecektir.

Kayyimlarin üstlendikleri görevleri saglikli bir sekilde yerine getirebilmeleri için mahkemece atanan kayyimlarin mahkemenin bagli bulundugu Adli Yargi ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baskanligi’na bildirilmesi ve bir kisinin ayni anda en fazla üç dosyada kayyim atanabilmesi öngörülmüstür. Bu düzenleme ile Adalet Komisyonlari nezdinde, mahkemelerce görevlendirilen kayyimlara iliskin özel nitelikte bir sicilin tutulmasi amaçlanmistir. Kayyimin aldigi dosya sayisinin denetimi, Adalet Komisyonlarina sorulmak suretiyle ögrenilebilinecektir.

“Yatirim Ortaminin Iyilestirilmesi Amaciyla Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun” ile icra-Iflas Kanunu’na geçici 12’nci madde ile söz konusu kanunda yapilan degisiklikler, kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra yapilan iflas erteleme talepleri hakkinda uygulanacaktir. Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce verilmis iflasin ertelenmesi kararina dayanilarak yapilan ‘uzatma’ talepleri hakkinda verilecek kararda iflas erteleme talebi hakkinda verilmis karara iliskin kanun yoluna tabi olacaktir.

Öte yandan, yeni düzenlemelerin yürürlüge girmesinden önce verilmis olan iflasin ertelenmesi kararlarina dayanilarak yapilan uzatma istemleri hakkinda verilecek kararlarda, iflasin ertelenmesi talebi hakkinda verilmis karara iliskin uygulamaya yön verilmektedir.

Yeni düzenlemelerin yürürlüge girdigi tarihte derdest olan dosyalarda kayyim olarak atanan kisiler, bu kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren on gün içinde adli yargi ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baskanliklarina bildirilecek, üçten fazla dosyada görevi devam eden kayyimlara yeni görev verilmeyecektir.