IFLAS ERTELEMESI

25.04.2016 Dr. Veysi SEVIG- 3052 görüntülenme YAZDIR

Iflas ertelemesi

Dr. Veysi Sevig

Istanbul Ticaret Gazetesi / 25 Nisan 2016

Icra ve Iflas Kanunu’nun 179’ncu maddesi uyarinca Sermaye Sirketleri ile kooperatiflerin borçlarinin aktifinden fazla oldugu hususu, söz konusu kurumu idare ve temsil ile görevlendirilmis kimseler veya sirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurlari veyahut da bir alacakli tarafindan beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe gerek kalmaksizin bunlarin iflasina karar verilir. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 376’nci maddesinden farklidir. Diger yandan; kurumu idare ve temsil ile görevlendirilmis kimseler veya alacaklilardan biri, sirket veya kooperatifin mali durumunun iyilestirilmesinin mümkün olduguna dair bir iyilestirme projesini mahkemeye sunmasi halinde söz konusu kurumun iflasinin ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandirici oldugunu gösteren bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasi zorunludur.

Ayni Kanun’un 179/a maddesi uyarinca Mahkeme, iflasin ertelenmesi isteminde bulunulmasi halinde, sirket veya kooperatifin mevcut durumunu belirlemeye yönelik envanter düzenlemesini ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarini onaylamak üzere bir kayyum atar, ayrica sirketin veya kooperatifin mal varliginin korunmasi için gerekli diger önlemleri alir.

Kayyum atanmasina iliskin karar, kayyumun mahkemece belirlenmis görevleri ve temsil yetkisi ile bunlarin sinirlari ve iflasin ertelenmesine iliskin talep ile ayni Kanun’un 166’nci maddesinin ikinci fikrasindaki usul çerçevesinde mahkeme tarafindan ilan ve ticaret siciline tescil islemi yaptirilir. Bu baglamda da Mahkeme erteleme talebini karara baglar.

Iflasin ertelenmesi halinde kayyumun her üç ayda bir sirketin projeye uygun olarak iyilestirme gösterip göstermedigini mahkemeye rapor düzenleyerek bildirmesi zorunludur. Mahkeme bu rapor üzerine veya gerekli gördügünde alacagi bilirkisi raporuna göre erteleme istemini degerlendirir ve iyilestirmenin mümkün olamayacagi kanaatine varirsa mahkeme daha önce vermis oldugu iflas erteleme kararini kaldirir.

Konuya iliskin mahkeme karari ile;

Iflas ertelenir ve hukuki sonuçlari da erteleme tarihinden itibaren geçerli olur.
Iflasin ertelenmesine karar veren mahkeme, mevcut hukuki mevzuat çerçevesinde sirket varliklarinin nelerden ibaret oldugunu ve bu varliklarin yine hangi kaynaklardan karsilandigini gösteren envanter tespitini ve düzenlemesini saglar kayyim tayini ile envanterde yer alan varliklarin muhafazasinin saglanmasini güvence altina alir.

Iflasin ertelenmesine karar verilen kurumun organlari, sirketin hukuki varligini devam ettireceginden görev ve yetkilerini muhafaza eder.

Iflas ertelenmesine yönelik karar alinan kurum erteleme kararindan önce yapilan hukuki baglantilardan dogan borçlarini yerine getirmek, haklarini ise aramakla yükümlüdür.

Iflasin ertelemesi karari; iflas karari hariç daha önce açilmis davalara devam edilmesini veya iflas ertelemesi süresi içerisinde, mevcut durumun geregi yeni davalarin açilmasini etkilememektedir.

Iflas ertelemesi sürecinin devami asamasinda Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü Hakkindaki Kanun geregince yapilan takiplerde dahil olmak üzere iflas ertelemesi yapilan kurum hakkinda hiçbir takip yapilamaz ve iflas ertelemesi kararindan önce baslatilmis olan takiplerde durur.

Erteleme sirasinda tasinir, tasinmaz veya ticari isletme rehiniyle temin edilmis alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip baslatilabilir veya baslanmis olan takiplere devam edilebilir. Ancak; bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alinamaz ve rehinli mallar satisi gerçeklestirilemez. Bu durumda erteleme süresince isleyecek olup, rehinle karsilanamayacak faizler teminatlandirilmak zorundadir.

Iflas erteleme süresi en fazla bir yildir. Bu süre kayyumun verdigi raporlar dikkate alinarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatilabilir, ancak uzatma süreleri toplami dört yili geçemez.