E-FATURADA CEZA UYGULAMASI

21.03.2016 Dr. Veysi SEVIG- 3452 görüntülenme YAZDIR

E-faturada ceza uygulamasi

Dr. Veysi Sevig

 Istanbul Ticaret  /21 Mart 2016

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesinin 2 numarali fikrasi ile Maliye Bakanligi’na verilen yetkiye istinaden yayimlanan 397 sira no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi’nde anonim ve limited sirketlerin elektronik fatura olusturmalarina, alicisina iletmelerine, muhafaza ve istenildiginde ibraz etmelerine izin verilmistir. Bu baglamda söz konusu tebligin 4. bölümünün 416 sira no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile degistirilmesi neticesinde ise Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesi kapsaminda fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere (gerçek ve tüzel kisilere) belirli usul ve esaslar çerçevesinde elektronik fatura uygulamasindan yararlanma hakki taninmistir. Ayrica 421 sira no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile bazi mükellef gruplarina elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasina dahil olma zorunlulugu getirilmistir.

Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesi uyarinca elektronik bir belge niteliginde olan elektronik faturanin taraflarca düzenlenmesi ve alinmasi zorunlulugu olup, Vergi Usul Kanunu’nda ve diger vergi kanunlarinda faturaya iliskin olarak yer alan hükümler elektronik fatura için de geçerli kilinmistir.

Vergi Ulusal Kanunu’nun 231. maddesinde, faturanin, malin teslimi veya hizmetin yapildigi tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenecegi, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalarin hiç düzenlenmemis sayilacagi, 353. maddesinin birinci bendinde ise fatura düzenlememe ve almama fiillerine kesilecek özel usulsüzlük cezasi hükme baglanmistir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde elektronik fatura düzenlenmesi gerektigi halde kagit ortaminda fatura düzenlenmis olmasi, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasini gerektirmekle birlikte, fatura içerigi mal teslimi veya hizmet ifasinin yapilmadigi anlamina gelmeyeceginden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmemis olmasi ile Katma Deger Vergisi açisindan vergiyi doguran olay gerçeklesmektedir. Ayrica fatura içerigi mal teslimi veya hizmet ifasinin kazancin elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet baginin bulunmasi, kazancin elde edilmesine yönelik bulunan ve karsiliginda gayri maddi bir kiymet iktisap edilmemis ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmamasi durumunda da faturaya konu tutarin kurum kazancinin tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen Katma Deger Vergisi’nin konuya iliskin kanunun 29. maddesinde belirtilen sartlari tasimasi kosuluyla söz konusu Katma Deger Vergisi’nin indirim olarak dikkate alinmasi Vergi Usul Kanunu’nun üçüncü maddesi geregidir.

Bu nedenle; vergiyi doguran olay ve bu olaya iliskin muamelelerin gerçek mahiyeti esas oldugundan; gerçek bir isleme (mal teslimi veya hizmet ifasina) dayanan harcamalarin elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kagit ortaminda düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin (kanitlanmasinin) Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezai hükümlerin uygulanmasi haricinde safi kazancin tespitinde gider olarak dikkate alinmasina ve faturada gösterilen ve Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen sartlari tasiyan Katma Deger Vergisi’nin indirimine engel olmadigi hususu kesin olup bu mevcut hukuki düzenlemenin özünden kaynaklanmaktadir.

Diger yandan kagit ortaminda bir fatura düzenlenmis olsa bile zorunluluk kapsamindaki mükelleflerin düzenlenmesi gereken asil belge olan “e-fatura”nin malin teslimi veya hizmetin yapildigi tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemis olmasi halinde veya söz konusu iletiyi herhangi bir sekilde almayanlara Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasinin kesilmesi idarece öngörülmektedir. Kaldi ki, 421 sira numarali Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile kendilerine Maliye Bakanligi tarafindan elektronik fatura kullanma zorunlulugu getirilen mükellefler, fatura düzenlemeden önce muhatabin www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayitli kullanici listesine kayitli olup olmadigini kontrol ederek kayitli kullanici ise elektronik fatura, kayitli kullanici degilse kagit fatura düzenleyeceklerdir.