SAT GERI KIRALA ISLEMINDE KDV UYGULAMASI

28.03.2016 Osman ARIOGLU- 2299 görüntülenme YAZDIR

Sat geri kirala isleminde KDV uygulamasi

Osman ARIOGLU 

Istanbul Ticaret Gazetesi / 28 Mart 2016 Pazartesi

Sat geri kirala islemi günümüzde önemli bir finansman araci olarak kullaniliyor. Isin mahiyeti de esasen bir finansman saglama hizmetidir. Islem leasing veya baska bir suretle edinilmis bir tasinmazin leasing sirketine satilip ondan yeniden leasing yoluyla alinmasi seklinde gerçeklesir. Böylece finansman ihtiyaci olan isletme tasinmazini vermek karsiliginda bir kaynak temin eder, daha sonra da bu kaynagi leasing taksitleri seklinde geri öder.

Isleme bir nihai satis gözüyle bakilarak degerlendirme yapilmasi durumunda ortada KDV uygulanmadan satis islemine izin veriliyor gibi bir durum görülse de, isin asli sartlari bastan belli olan bir finansman temini saglanmasidir. Yani baslangiçta tasinmaz kime aitse sonuçta yine ona ait olacaktir. Bir anlamda bu tasinmaz teminat verilmek suretiyle finansmanin garantisi saglaniyor. Bu isleme KDV uygulanmasi demek islemi leasing degil de tasinmaz teminati karsiligi finansman ihtiyacinin karsilanmasinin bir diger alternatifidir. Bu nedenle de bu tasinmazin teminata mahiyeti büyük ölçüde ayni olacaktir. Elbette tasinmaz teminati karsiligi kredi verilmesine göre bazi farkliliklar söz konusudur. Tasinmaz teminati karsiligi finansman temininde, tasinmaz isletme aktifinde kayitli olmaya devam edecegi için bu tasinmaza iliskin amortisman ayrilmasi tasinmaz sahibi isletmede olacaktir. Tasinmaza iliskin amortisman süresi dolmussa isletme ilave amortisman ayiramayacaktir. Ayrica bu islem sonucu tasinmazin isletme aktifindeki degerinde bir degisiklik de olamayacaktir.

Sat geri kirala isleminde ise tasinmazin amortisman süresi dolmus olsa da mülkiyet leasing sirketine intikal edecegi için leasing sirketi amortisman ayirabilecek. Kiraci konumuna gelen isletme ise sabit kiymetin yeni degeri üzerinden hak olarak aktifine kaydetmek suretiyle amortisman ayirabilecek. Burada önemli olan isletme hem bir iktisadi kiymetini piyasa degeri civarinda bir bedelle hak olarak kaydetmek suretiyle aktifini düzeltebilme imkani buluyor. Hem de isin esas amaci olan finansman ihtiyaci saglanmis oldugu için isletmeye nakit girisi oluyor.

Normal olarak leasing ile sat geri kirala islemindeki temel fark leasing isleminde iktisadi kiymet durumuna göre KDV’ye tabi iken, sat geri kirala isleminde KDV hiç olmamasi gerekiyor.

Buraya kadar uygulamanin isleyisi ve bir anlamda leasing ile sat geri kirala islemi arasindaki farkliligi açiklamaya çalistik. Özet olarak söyleyecek olursak ikincisinde isletmeye bir nakit kaynak girisi saglandigi için bu aslinda tam olarak bir finansman temini amacina dönük iken leasing isletmenin edinecegi bir iktisadi kiymetin bedelinin uzun vadeli taksitler halinde ödenmesini saglayan bir islemdir.

Sat geri kirala isleminde önemli birkaç konu sayet yasal düzenleme ile açiklanir ise bu önemli finansman temin enstrümani çok isler bir sekilde kullanilabilecektir. Birincisi yukarida belirttigimiz üzere bu islemin finansman temini hizmeti oldugu dikkate alinarak normalde leasing konusu yapilabilen tasinir tasinmaz tüm iktisadi kiymetlerin sat geri kirala islemine konu edilebilmesinin saglanmasidir.

Ikinci önemli konu ise bu islemdeki KDV tereddüdünün tamamen ortadan kaldirilmasidir.

Bu iki önemli düzenlemenin mümkün olan en kisa sürede yapilmasi halinde finans sistemimiz çok kullanisli bir enstrümani saglikli bir sekilde kullanabilir hale gelecektir.