ASGARI ISÇILIK TESPIT KOMISYONUNDA NE DEGISTI ?

27.05.2016 Dr. Resul KURT- 2247 görüntülenme YAZDIR

Asgari Isçilik Tespit Komisyonu’nda ne degisti?

Resul KURT

Dünya Gazetesi / 27.05.2016

 

Asgari isçilik, insaat, ihale konusu isler gibi “bir isin yapilabilmesi” için çalistirilmasi gereken en az isçi sayisini ifade etmektedir. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluslar kanunla kurulan kurum ve kuruluslar ile bankalar tarafindan ihale mevzuatina göre yaptirilan islerden ve özel nitelikteki insaat islerinden dolayi bu isleri yapan isveren tarafindan yeterli isçilik bildirilmis olup olmadigi SGK tarafindan arastirilmaktadir. 

SGK’ya yeterli isçilik tutarinin bildirilmis olup olmadiginin arastirilmasinda, isin yürütümü için gerekli olan asgarî isçilik tutarinin tespitinde dikkate alinacak asgarî isçilik oranlarinin saptanmasi ve asgarî isçilik oranlarina vaki itirazlarin incelenerek karara baglanmasi Asgari Isçilik Tespit Komisyonu’nun görevidir. 

Komisyonun çalisma usul ve esaslari, 2008 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari Isçilik Tespit Komisyonu’nun Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik’te açiklanmistir. 25.05.2016 tarih ve 29722 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan degisiklik yönetmeligi ile komisyonun görevlerinde düzenlemeler yapilmis olup bu düzenlemelere asagida sirasiyla yer verilmistir.

1- Asgari isçilikten sorumlu kurum

Asgari isçilikle ilgili islemler, bünyesinde asgari isçilik tespit komisyonu bulunduran Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü -Koordinatör Il Müdürlügü- tarafindan yürütülüyorken, SGK’nin asgari isçilik islemlerini yürüten Daire Baskanligi’na verilmistir. 

2- Asgari isçilik incelemesinde birden fazla komisyonun kurulmasi 

Birden fazla komisyonun kurulmasi halinde asgari isçilik oranina yapilacak olan itirazi inceleyecek komisyon Yönetim Kurulu Karari ile belirlenecektir. Birden fazla komisyonun kurulmasi halinde komisyonlarda görevli komisyon baskanlari ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi’nce görevlendirilmis birer üyenin katilacagi istisare komisyonu olusturulacaktir.

3- Komisyon çalismalari

Birden fazla komisyonun mevcut olmasi halinde, komisyonlarda görevli komisyon baskanlari ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi’nce görevlendirilmis birer üyenin katilacagi istisare komisyonu toplantilari daire baskanliginca belirlenecek tarih ve yerde her ayin ilk haftasinda yapilir. Istisare toplantilarinda alinan kararlar tutanaga baglanir ve komisyonlar açisindan baglayicidir.

4- Çesitli iskollarinin asgari isçilik oranlari

Çesitli iskollarina ait islerin asgari isçilik oranlari, komisyonca veya birden fazla komisyon olmasi halinde, istisare komisyonunca tespit edilerek teblig ile Resmî Gazetede yayimlanir. 

5- Dosyalarin ön incelemesi 

Komisyona intikal eden dosya, Baskan tarafindan isin agirligina ve uzmanlik konusuna göre üyelerden birine verilir. Dosya, öncelikle ve ivedilikle asgari isçilik oraninin tespiti için gerekli belgeleri ihtiva edip etmedigi açisindan ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme süresi on günden fazla olamaz. Bu inceleme sonucunda komisyonca ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulmasi halinde Baskan ve bir üyenin imzasini tasiyan bir tutanak ile söz konusu belgeler, oran tespitini isteyen üniteden yazili olarak istenir.

6-Yerinde tespit 

Devam etmekte olan veya tamamlanmis islerle ilgili olarak asgari isçilik orani hakkinda karar verilebilmesi için, isin yapildigi yerin görülmesi gerektigi durumlarda, komisyonca alinacak karar geregince gerekçesi yazili olarak belirtilmek suretiyle belirlenen üyeler daire baskanligi oluru ile isyerine giderek yerinde tespit yaparlar. Isverenin talep etmesi halinde devam etmekte olan islerle ilgili yerinde tespit, yukarida belirtilen usulle yapilabilir.

7- Itiraz usulleri 

Isveren, kendisine teblig edilen borca veya asgari isçilik oranina, teblig tarihinden itibaren bir ay içinde nedenleri ile birlikte yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek ilgili üniteye bir kez yazili olarak itiraz edebilir. 

Asgari isçilik oranina yapilan itirazlar, yönetim kurulu karari ile belirlenen komisyonca incelenmek üzere komisyonun faaliyet gösterdigi daire baskanligina veya üniteye ilgili ünitece gönderilir. 

Komisyonun faaliyet gösterdigi daire baskanligina veya üniteye, asgari isçilik oranina yapilan itiraz üzerine Komisyonca alinan karari, en geç üç is günü içinde ünitesine gönderir.

Olagan dikkat ve özen gösterildiginde gerçeklesmeyecek olan yazim ve/veya aritmetik islemlerdeki hatalar hariç birden fazla yapilan itirazlar Komisyonca dikkate alinmaz.